Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

artejkels

Dzje kund èè drèè artejkels ever't Hessels dââllââje:

Xavier Staelens, Stadshasselts en 'Boerenhasselts' (1987)

Xavier Staelens, Van taal naar toal en van toal naar taal (1987)

Stefan Minten, De evolutie van de woordenschat in het Hasselts dialect (1987)

 

(bron: www.vldn.be)