Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

geléûdsfragmente

HUIS VAN ALIJN

-> Huis van Alijn Geluidsfragment 1:

- tekst in PDF

 -> Huis van Alijn Geluidsfragment 2:

 - tekst in PDF

 


 

ANDERE

-> http://www.meertens.knaw.nl/soundbites/soundbites.php?kloeke=Q002p