Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Néûts

Fottos konversâselèsse twejde seríé (groep II)

Fottos vanne konversâselèsse twejde seríé (appril – junie 2014 - groep II)