Veldeke Hasselt vzw

veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

Wat is Veldeke Hasselt? (Nederlandse versie)

vereniging

 

Veldeke Hasselt vzw – veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels

 

 

 

 

 

 

  

 

Veldeke Hasselt vzw ijvert voor het behoud, de bescherming en promotie van het Hasselts dialect.

Veldeke Hasselt is stichtend lid van Variaties, koepelvereniging van dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen.

Veldeke Hasselt is een van de vijf West-Limburgse kringen van de Limburgse dialectkoepel Veldeke Limburg (11 kringen in Oost-Limburg; 5 in West-Limburg).

Veldeke Hasselt ondersteunt alle verenigingen en particulieren die in welke zin dan ook ijveren voor het Hessels of met het Hessels bezig zijn.

Veldeke Hasselt organiseert (Hessels gesproken) activiteiten voor zijn leden, zoals een nieuwjaarsreceptie, rondleidingen, een boottocht, ...

Veldeke Hasselt organiseert maandelijks een “kalgroep”. Dat is een namiddagbijeenkomst waarop mensen over allerlei in het Hessels kunnen converseren.

Veldeke Hasselt geeft viermaal per jaar een tijdschrift (“Hesselse Ka.l”) uit met allerlei artikels in het Hessels.

Veldeke Hasselt zendt zijn leden vrij geregeld e-mailberichten met allerlei nieuwtjes (het Hessels, de stad Hasselt, activiteiten van andere dialectgroepen, ...).

Veldeke Hasselt geeft een “dieksjenèèr” en een “grammèèr” uit met als doel het dialect schriftelijk vast te leggen en te fungeren als handboek bij de lessen Hessels.

Veldeke Hasselt tracht het gebruik van het Hessels te propageren door het geven van lessen Hessels voor beginners.

Veldeke Hasselt organiseert vervolgcursussen voor de gediplomeerden “Hessels vir begènners”.

Lessen Hessels voor beginners

De lessen Hessels zijn als echte taallessen opgevat. Men zou op dezelfde wijze ook Frans, Engels, Duits, ... kunnen geven. De deelnemers ontvangen een syllabus. Grammèèr en dieksjenèèr worden als studiemateriaal gebruikt. Het is de bedoeling de cursisten zoveel mogelijk zelf aan bod te laten komen. Om die reden is het aantal deelnemers per lessenreeks beperkt. Men heeft er derhalve alle belang bij om op tijd in te schrijven.

Publicaties

• Hesselse Ka.l: tijdschrift van de vereniging; vier maal per jaar; abonnement inbegrepen in het lidgeld

• Dieksjenèèr van ’t Hessels, bewerkte en aangevulde vierde editie (2013): af te halen of in Standaard Boek-handel

• Grammèèr van ’t Hessels, herziene en uitgebreide tweede editie (2014): in voorbereiding

Lidmaatschap

Lidmaatschapsbijdrage (abonnement Hesselse Ka.l inbegrepen):

Gewoon lid: € 10
Steunlid: € 10 of mieër
Jeugdlid (tot 25 joar): € 5
Buitenland: € 20

Bankrekening: BE91 9792 4634 8376

Administratieve gegevens

Veldeke Hasselt vzw
Sasput 6
3500 Hasselt
www.veldekehasselt.be
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.