Lessen Hessels oktober 2024 – februari 2025

In nauwe samenwerking met Hogeschool PXL organiseert Veldeke Hasselt nu al voor de zestiende keer een cursus “Hessels vir begènners”.

De cursus bestaat uit twaalf lessen van elk 2 uur (19.30 tot 21.30); ze vinden plaats in de lokalen van Hogeschool PXL, Vildersstraat 5, 3500 Hasselt.

De lessen zijn als echte taallessen opgevat; je zou op dezelfde wijze ook Frans, Engels, Spaans, … kunnen volgen. Zowel grammatica als woordenschat worden bestudeerd. De cursus biedt tevens een inzicht in de structuur en de ontwikkeling van de Hasseltse taal.

Als studiemateriaal gebruiken we de Dieksjenèèr van ‘t (H)essels (4e uitgebreide editie) en de Grammèèr van ‘t (H)essels. Tijdens de lessen wordt er nog een syllabus van om en bij 150 bladzijden uitgedeeld.

Het cursusgeld bedraagt €25. Dit lesgeld omvat toegang tot de lessen, een syllabus van 150 blz., één jaar lidmaatschap Veldeke Hasselt vzw en een abonnement op Hesselse Ka.l, driemaandelijks tijdschrift van Veldeke Hasselt vzw.

Nadere informatie:
Infofiche lessen 2024-25
e-mail: veldeke.hasselt@hotmail.com

Gediplomeerden lessenreeks 2023-2024

Nieuwe reeks lessen Hessels najaar 2023 – begin 2024 in Hogeschool PXL

Volzet. Inschrijvingen afgesloten op 04-04-2023.

Geïnteresseerden voor een volgende lessenreeks kunnen hun naam en e-mailadres opgeven via: veldeke.hasselt@gmail.com

Beste Hesselssprekende in spe,

U hebt er wellicht allang aan gedacht om Hessels te gaan leren of uw Hessels te perfectioneren.
Dat is mogelijk door het volgen van onze lessen.
In dat verband kunnen wij u met veel genoegen meedelen dat u zich nu reeds kunt inschrijven voor de volgende lessenreeks “Hessels voor beginners”, welke doorgaat tijdens de periode oktober 2023 – februari 2024 in campus Hogeschool PXL.
Indien geïnteresseerd, een goede raad: Wacht niet te lang met inschrijven; het aantal deelnemers is beperkt.
Zie ook de bijgaande informatiefiche.
Voor meer inlichtingen: aarzel zeker niet om ons te contacteren: veldeke.hasselt@gmail.com

Foto gediplomeerden lessenreeks 2022-2023

’n Néû joar, ’n néû kóéer. Hesselszèngend

Veldeke Hasselt hèt planne, gróéete planne. Doa liegen ʼn híél seríé no’t Hessels vertââlde liedsjes geríéd vir gezoenge te wieëre.

Dus: As dzjieë ʼn guj stèm hèt èn doabèè gusting hèt vir èn’t Hessels te zènge, twèèfel dan ni langer èn loat oas ejt wete: veldeke.hasselt@gmail.com

Kènnis van et Hessels ès ni ech vandouen; de éûtsproak wieërt obbe momment zellef âângelieërd.

Mezejk kunne lieëze mut euch ni ech, ma da hellep wel.

Tot op oas íéste betíenkoms.

Veldeke Hasselt vzw

Wieë spielt ter mej?

Dzjieëles rappleert oech dènkelek nog Hesselse Ka.l nummereu 49. Doa zouet ne mennekesbouk (strip) bèè: “Wieë spielt ter mej?” 

De bedoeling van dieë mennekesbouk weur virre kènger ènne leger scheule dee aa spele wir te loate douen. Èntèssentèèd hèbben alle kènger van alle leger scheule va Gróéet-Hasselt hin èksemplaar ontvange. 

Tony hèt èntèssentèèd ni stilgezieëte. ʼm Hèt néû euch gezèrreg vir ’n Hessels gespreuke fillemke van dieë mennekesbouk. Kliek mar ‘ns op:

Nieuwe reeks lessen Hessels najaar 2022 – begin 2023 in Hogeschool PXL

UPDATE: Lessenreeks 2022-2023 volledig volzet.
Geïnteresseerden kunnen nu al hun naam en e-mailadres opgeven voor de lessenreeks 2023-2024.

Beste Hesselssprekende in spe,

U hebt er wellicht allang aan gedacht om Hessels te gaan leren of uw Hessels te perfectioneren. 
Dat is mogelijk door het volgen van onze lessen.
In dat verband kunnen wij u met veel genoegen meedelen dat u zich nu reeds kunt inschrijven voor de volgende lessenreeks “Hessels voor beginners”, welke doorgaat tijdens de periode oktober 2022 – februari 2023 in campus Hogeschool PXL.
Indien geïnteresseerd, een goede raad: Wacht niet te lang met inschrijven; het aantal deelnemers is beperkt.
Zie ook de bijgaande informatiefiche.

Voor meer inlichtingen: aarzel zeker niet om ons te contacteren: veldeke.hasselt@gmail.com

Foto gediplomeerden lessenreeks 2021-2022