Âân(h)âlig

“Âânâlig” betekent besmettelijk. Je vindt dit Hasselts woord meestal in combinatie met “ziekde”: ’n âânâlige ziekde” is dus een besmettelijke ziekte.

Dit is een mooi voorbeeld van het fenomeen der “valse vrienden”. Dat zijn woorden die in al dan niet verwante talen vrij gelijkluidend zijn en meestal ook dezelfde oorsprong hebben, maar die in beide talen een verschillende betekenis gekregen hebben.

Voorbeelden:
-Nl. actueel <-> Eng. actually (in feite)
-Nl. geconstipeerd (hardlijvig) <-> Spaans constipado (verkouden)
-Nl. varen (op het water) <-> Dts. Fahren (rijden, varen)
-Nl. varen (op het water) <-> Hss. vâre (rijden, varen)
-Hss. âânhâlig (besmettelijk <-> Nl. aanhalig