Bè nâât evergejte (met nat overgieten)

Net zoals in het Nederlands bestaan er in het Hasselts gelijkluidende werkwoorden die enkel qua klemtoon (en betekenis) van elkaar verschillen.

De klemtoon is in wat volgt met vet aangegeven.

Overgieten (evergejte) is zo een werkwoord:

overgieten – ik giet over – overgegoten (evergejte – iech gejt ever – evergegeute)

-overgieten – ik overgiet – overgoten (evergejte – iech evergejt – evergeute)

Met evergejte in de tweede betekenis (en dus met voltooid deelwoord evergeute) zijn in het Hessels de volgende uitdrukkingen gebruikelijk:

Ze zèn allemoal van ’t zellefste nâât evergeute (Ze zijn allemaal met hetzelfde nat overgoten; Ze zijn allemaal hetzelfde, het is één pot nat)

Iech bèn ni van da nâât evergeute (Ik ben niet van dat soort; Daar doe ik niet aan mee)