Categoriearchief: Nieuws

Wieë spielt ter mej?

Dzjieëles rappleert oech dènkelek nog Hesselse Ka.l nummereu 49. Doa zouet ne mennekesbouk (strip) bèè: “Wieë spielt ter mej?” 

De bedoeling van dieë mennekesbouk weur virre kènger ènne leger scheule dee aa spele wir te loate douen. Èntèssentèèd hèbben alle kènger van alle leger scheule va Gróéet-Hasselt hin èksemplaar ontvange. 

Tony hèt èntèssentèèd ni stilgezieëte. ʼm Hèt néû euch gezèrreg vir ’n Hessels gespreuke fillemke van dieë mennekesbouk. Kliek mar ‘ns op:

Nieuwe reeks lessen Hessels najaar 2022 – begin 2023 in Hogeschool PXL

UPDATE: Lessenreeks 2022-2023 volledig volzet.
Geïnteresseerden kunnen nu al hun naam en e-mailadres opgeven voor de lessenreeks 2023-2024.

Beste Hesselssprekende in spe,

U hebt er wellicht allang aan gedacht om Hessels te gaan leren of uw Hessels te perfectioneren. 
Dat is mogelijk door het volgen van onze lessen.
In dat verband kunnen wij u met veel genoegen meedelen dat u zich nu reeds kunt inschrijven voor de volgende lessenreeks “Hessels voor beginners”, welke doorgaat tijdens de periode oktober 2022 – februari 2023 in campus Hogeschool PXL.
Indien geïnteresseerd, een goede raad: Wacht niet te lang met inschrijven; het aantal deelnemers is beperkt.
Zie ook de bijgaande informatiefiche.

Voor meer inlichtingen: aarzel zeker niet om ons te contacteren: veldeke.hasselt@gmail.com

Foto gediplomeerden lessenreeks 2021-2022

Kerst- of nieuwjaarsgeschenk

Misschien een idee voor een kerst- of nieuwjaarsgeschenk:

  • Dieksjenèèr van ’t (H)essels
  • Grammèèr van ’t (H)essels
  • Klankleer van het Hasselts
    (Standaard Boekhandel, Hasselt)
  • abonnement op Hesselse Ka.l, viermaandelijks tijdschrift van Veldeke Hasselt vzw (€10; BE91 9792 4634 8376)

Prettige feestdagen.

Néûjerskaddeu 2021

Veldeke Hasselt offreert vir 2021 wirremal ach nummereus van oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l”.

Da wielt zègge da, nieëve de disponnejbel joargange 2008 tot 2015 van oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l”, néû euch te joargange 2016 èn 2017 vrèè disponnejbel zèn op dees sait.
https://www.veldekehasselt.be/tijdschrift/

Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!

Twej néûjerskaddeus vir 2020

Veldeke Hasselt offreert vir 2020 twej néûjerskaddeus:

  • Nieëve de fonnoplâât “Jules KLock 100” ènne liedsjes èn ’t mezejk vanne revuus “Doa ziet wir kèrremes ènne loch” èn “Rappleert dzj’oech nog”, néû euch vrèè disponnejbel op deze sait de liedsjes èn ʼt mezejk vanne revuu “Stad bè’n sjappoo-búús” (1982-83);
  • Nieëve de joargange 2008 tot 2014 van oas tèèdschrif “Hesselse Ka.l” néû euch joargank 2015 vrèè disponnejbel op deze sait.

    Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!

Goued néûts! Plâât “Stad bè’n sjappoo-búús” néû op deze sait!

Nieëve de revúús “Doa ziet wir kèrremes ènne loch” èn “Rappleer dzj’oech nog?” èn vanne fonnoplâât “Jules Klock 100” hèt ’t Keltejersentrum Hasselt (CCH) oas euch nog te permisse gegeuve vir ’n gediegëtallëzeerde verse vanne éûtverkochde plâât vanne revúú “Stad bè’n sjappoo-búús” (1982) obbe sait va Veldeke Hasselt te plââtse.
Da wielt tus zègge da dzjieë, bèsde bezieker, de liedsjes van deze revúú trèk kunt belèèstere. De gediegëtallëzeerde versen ès ten anere zoe gemaak ta ejder liedsjen appaart stíé, èn dus euch appaart belèèsterd kan wieëre.
Zèk ’t vaarder, zèk ’t voars!