CURSUS HESSELS OKTOBER 2020 – FEBRUARI 2021 VOLLEDIG VOLZET

Mensen die er bij een volgende lessenreeks graag zouden willen bijzijn, kunnen hun naam nu al opgeven bij veldeke.hasselt@gmail.com
Zodra er dan over de volgende reeks wat meer bekend is, houden we u op de hoogte.