“huut” en “haar”

Beste,

Waar ne mens al problemen kan van maken,
Straks waren we met een paar man, ons aan’t afvragen, waar komen de woorden “huut” en “haar” vandaan en hoe zijn die ontstaan (het zijn de woorden die de boer vroeger gebruikte om zijn paard links of rechts te sturen). Ik heb het internet afgeschuimd (misschien niet op de juiste plaats) maar kon niks vinden, wel heb ik uw adres gevonden toen ik op de site van het Hasselts dialect zat te snuffelen.
Is het mogelijk dat U mijn probleem kunt oplossen, of me de weg wijst waar ik daarover iets kan vinden.
Voor de moeite, op voorhand bedankt,

Groeten, Louis

Beste Louis,

Het Nederlands voor “huut” en “haar” is “hot” en “her”. Van Dale “Etymologisch Woordenboek”, 1997, zegt hierover:
– “haar”: links, opdracht aan trekpaarden; Nederduits “har”, een klankvorming als “hu” en “ho”
– “hot”: rechts, bij voerlieden, klankschilderende vorming

In X.Staelens’ “Dieksjenèèr van’t (H)essels” vinden we onder “hot”: jut
Alleen in de uitdrukking “va jut no jen schieke/lóépe”, van hot naar haar, van de os naar de ezel, van het kastje naar de muur zenden (lopen): “jut” en “jen” zijn meisjesnamen.