Kiek, ne pejpelieër, mèrrege schóé wieër

(Kijk, een vlinder, morgen mooi weer)

(voorstelling begin 2007 “Gezeed ès gezeed” van cabaretgroep “Hesselse Loch”)
(Merk op dat het meervoud van “pejpelieër” met een e gevormd wordt: pejpelieëre)