Les excuses sont faites pour s’en servir

We hebben op deze website vroeger al eens een uitdrukking vermeld waarmee iemand tracht te verdoezelen dat hij iets eigenlijk niet kan of niet durft:

“Slech wâter, zee de reger, èn ‘m kos ni zwèmme“ (slecht water, zei de reiger, maar hij kon niet zwemmen).

Er bestaat nog een andere gelijkaardige uitdrukking die we de geïnteresseerde sitebezoeker zeker niet willen onthouden:

“Iech haa’n véûl boezjie” (ik had een vuile bougie).

Mensen zijn natuurlijk niet van gisteren. Om duidelijk te maken dat men bovenstaande excuses wel door heeft, wordt er vaak meewarig geantwoord:

“Joajao, de dóéed mut ’n óéerzaak hèbbe!” (jaja, de dood moet en oorzaak hebben).