Lessen Hasselts

Om het voortbestaan van onze prachtige Hasseltse taal (’t Hessels) te garanderen, organiseert Veldeke Hasselt vzw minstens eenmaal per jaar een cursusreeks “Hasselts voor beginners/Hessels vir begènners), bestaande uit 11 lessen.

Deze lessen zijn als echte taallessen opgevat. Men zou op dezelfde wijze ook Frans, Engels,
Duits, Spaans … kunnen geven.
Zowel grammatica als woordenschat worden uitvoerig bestudeerd. Het hoe, wat, waar,
waarom, wanneer … van het Hessels wordt verklaard en uiteengezet, uiteraard steeds overgoten met een flinke vleug (Hesselse) humor.
De cursus biedt een inzicht in de structuur en de ontwikkeling van de Hasseltse taal.

Als onontbeerlijk studiemateriaal gebruiken we:

  • de “Grammèèr van ’t (H)essels”
  • de “Dieksjenèèr van ‘t (H)essels” (bij voorkeur de 4e editie)
  • een syllabus (in de lessen ter hand gesteld)

Grammèèr en dieksjenèèr zijn verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel.

Deze cursus richt zich zowel op mensen die Hasselts willen leren als op personen die hun Hasselts willen opfrissen en/of vervolmaken alsmede op Hesselsprekenden die wat meer inzicht wensen te krijgen in de (grammaticale) structuur van hun dialect.

De lessen vinden steeds plaats op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 u.

Het cursusgeld bedraagt €20, te storten op BE91 9792 4634 8376 op naam van “Veldeke Hasselt vzw, Sasput 6, 3500, Sint-Lambrechts-Herk” met als vermelding “Lessen, naam, adres en emailadres”

Wie meer informatie wenst, kan zich steeds richten tot veldeke.hasselt@gmail.com

Na deze cursus worden er nog vervolgcursussen georganiseerd, waar men in de vorm van
conversaties en andere oefeningen het geleerde in praktijk kan brengen. Voor het ogenblik houdt men zich in de vervolgcursussen vooral bezig met het vertalen van teksten, verhalen en dies meer, die dan later in ons tijdschrift “Hesselse Ka.l” gepubliceerd worden.