Lèssen Hessels bestíé néû éût 11 lèsse

De negeste seríé “LÈSSEN HESSELS” (janewâre-appril 2016) bestíé néû éût 11 lèsse (ènne plââts vanne vriegere tíén).
’t Lèsgeld blif ‘tzellefste.
Informâse èn ènschrèèvinge: veldeke.hasselt@gmail.com

Goed nieuws!
De negende reeks “LESSEN HESSELS” (januari-april 2016) bestaat nu uit 11 lessen (in plaats van de vroegere tien).
Het lesgeld blijft ongewijzigd.
Informatie en inschrijvingen: veldeke.hasselt@gmail.com