Lieverkoekjes

Tegen een kind dat altijd maar reclameerde als er iets op tafel kwam:
“Maa, iech hèb lejver dit; maa, iech hèb lejver da …”
kreeg soms van repliek:
“Lejverkiekskes, da bakke ze ni”.