Limburgs etymologisch woordenboek

Bèsde lede,
Bèsde vrien èn vrindinne,

Noa etiemollogisse dieksjenèèrs van aner diallekgroepe hèt dr. Frans Debrabandere néû (èndelek!) euch nen etiemollogissen dieksjenèèr van ’t Limburregs gemaak. Mieër informâse vèn dzje hèè-onder.

Hesselse dzjiskes,
Marco

Limburgs etymologisch woordenboek

De herkomst van de woordenschat van beide Limburgen

  1. Frans Debrabandere

Waar komen woorden zoals aartengroel, alskaks, bottres, cramejaan/kraminjong, daverwatig, derf, dreig, eek, fabberdong, fajakker, fisematenten, gaar/jaar, gajool, gelp(s), groffiaat, haaibaai, haarwillig, halkoti, hanskroef, hasbeier, heupel(ing), ieme(r)lik, iepekriet, joeks, jrompeer/krompier, kakkedoor, kalfakter, kernoefel, klasjeneren, komeensvoor, kwerdel/kweddel, laatsjen, labberlot, leufdag, maletsig, massesjeer, nonnevot, nuzzik, oel, oliediertje, ontere, pampes, panis, op zijn pontefiek, rampenoo(i), riefkoek, rieren, ritsig, schallij, schebbig, schrikschoen, singelen, sjefperjon, sjinaas, spenlich, tielebuis, tirvelen, toust, uchteren, verknoezen, voei, vot, weegscheet, wiks, zaalwie, zoei, zoermoes vandaan? Is een riddekuul belachelijk? Heeft sjnelle katrien iets met Catharina te maken? En wat verkoopt een zielverkoper?

 

Van Gennep tot Kerkrade, van Achel tot Tongeren, van Hasselt over Maastricht tot Heerlen: maak kennis met de rijke geschiedenis van de Limburgse woordenschat. Reis mee door de tijd en achterhaal de verrassende herkomst van tal van woorden en uitdrukkingen uit het Limburgse dialect. Met een sterke taalkundige achtergrond en uitgebreide bibliografie.

Na succesvolle edities over Vlaamse en Brabantse dialecten richt dr. Frans Debrabandere dit keer zijn pijlen op de Limburgse woordenschat. Als vooraanstaand taalkundige schreef hij al talloze lexicografische, etymologische en naamkundige werken. Voor zijn Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek (2005) ontving hij in 2009 de Kruyskamp-prijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Het boek is gebonden en telt 460 bladzijden (16,5 x 24 cm). De prijs is € 39,95. Het boek verschijnt in april 2011 en kan worden besteld bij de boekhandel of op de website van www.davidsfondsuitgeverij.be

Voor de Nederlandse markt wordt het boek mede uitgegeven door Waanders, Zwolle.