Nieuwe lessenreeks “Hessels vir begènners”

Begin januari 2016 organiseert Veldeke Hasselt weer een nieuwe lessenreeks “Hessels vir begènners”. De lessen zijn als een echte taalcursus opgevat. Je zou op dezelfde manier ook Frans, Engels, Duits, … kunnen leren.

Als handboeken worden de “Dieksjenèèr van ʼt (H)essels” en de “Grammèèr van ʼt (H)essels” gebruikt. In de cursus worden er geregeld uitstapjes gedaan naar overeenkomstige verschijnselen in andere talen; het geheel wordt naar goede gewoonte overgoten met een sausje humor.

Kortom: al wie zijn “Hessels” wil bijspijkeren of gewoon “Hessels” wil leren zal op deze cursus zeker zijn of haar gading vinden.

Meer informatie:

-> informatiefiche

-> of via e-mail:
veldeke.hasselt@gmail.com

Op de foto: een fiere pas gediplomeerde cursiste!