NIEUWE LESSENREEKS HESSELS (VOLZET)

De volgende lessenreeks vindt plaats in de periode oktober 2020-februari 2021, telkens op dinsdag-avond van 19.30 tot 21.30 in café De Vogelsanck (plaats onder voorbehoud).
Voor meer informatie over de lessen zelf: zie informatiefiche hieronder.

Men is ingeschreven na storting van het lesgeld op rekening BE91 9792 4634 8376 op naam van Veldeke Hasselt vzw.

  • 20€ voor mensen die geen lid zijn van Veldeke Hasselt
  • 15€ voor mensen die in 2020 lid zijn van Veldeke Hasselt
  • 25€ voor mensen die zich tegelijkertijd met hun inschrijving lid maken van Veldeke Hasselt (€15 lesgeld + €10 lidgeld). In het lidmaatschap van Veldeke Hasselt is een abonnement op “Hesselse Ka.l” (tijd¬schrift in en over het Hasselts; vier nummers per jaar) inbegrepen.

Heel belangrijk!! Bij betaling steeds e-mailadres vermelden a.u.b.

INFORMATIEFICHE