“Nu staat elk aspect van het Hasselts op papier”

Op 1 februari stond het volgende artikel in Het Belang van Limburg, met als titel en ondertitel:

“Nu staat elk aspect van het Hasselts op papier”

Na de Hesselse Dieksjenèèr en de Hesselse Grammèèr heeft auteur Marco Clerinx zijn derde boek over het dialect van de Limburgse hoofdstad klaar. “Met deze trits is het Hessels volledig beschreven”, zegt Clerinx. “Het laatste deel, de klankleer, beschrijft de verhouding van het Hessels tot het Nederlands.”

Lees het artikel op de website van hbvl.be.