Plââts èn plak

In de betekenis van “plaats” geeft de Dieksjenèèr van ’t Hessels enkel “plââts”.

“’n Plak” wordt volgens de Dieksjenèèr gebruikt in de betekenis van “vlek”: Dzj’èt ’n plak obb’ouer bloues.

Hoewel het gebruik van “plak “voor “plââts” (“ènne plak van” i.p.v. “ènne plââts van” enz.) in het Hasselts meestal als boers bestempeld wordt, hoort men het meer en meer, waarschijnlijk onder invloed van de naburige dialecten.

Wat er ook van zij, het woord “plak” wordt in het Fries blijkbaar ook in de betekenis van “plaats” gebruikt. Lees bv. over “Fryske plaknammen” in http://fy.wikipedia.org/wiki/Plaknammen.