Schriek

“Bang zijn” kan je in het Hasselts op verschillende manieren weergeven. Een beperkte greep:
-“Hieë zouet bè de schriek” (hij zat met de schrik)
-“Hieë zouet bè de poepers” (“   ”)
-“Hieë zouet bè de floep” (“   ”)
-“Z’èt ne schriek gepak” (“   ”)
-“Iech dee ze betíén, sieër” (ik kneep ze – mijn billen – bij elkaar, hoor)
-“Hèt mar ginne bang” (wees maar niet bang; merk op dat “bang” hier met het lidwoord “gin + ne” gebruikt wordt.

Wie snel bang wordt, is:
-’n Bangscheet
-’n Schriekscheet

En tot slot nog een kort dialoogje:
-A: “Watta gekos?” (wat, hoeveel heeft dat gekost?)
-B: “Vèèf menejte schriek” (niets; ik heb dat gejat)

P.S. Ons lid Francis meldt ons de volgende variant die we de aan­dach­tige webbezoekers zeker niet willen onthouden:

“Vèèf vlouere viengers èn twej menejtsjes schriek”