Vlèmme

“Vlèm” (verkleinwoord “vlèmmeke”) betekent “visgraat”.
-“Dieë vès ziet vol vlèmme”.

Er worden met dit woord enkele leuke uitdrukkingen gevormd:
-“Da triek op gin vlèm”: dat lijkt nergens naar.
-“Dieën (h)èt vlèmmen èn ze gâât”: gezegd van iemand die voorover-gebogen gaat van ouderdom.

Het woord komt ook in een plaagwijsje voor:
“Ate, peeke,
vlèmmen èn ze gâât,
altèèd zâât,
gin (himmen an ze gâât”

Let op het eigenaardige woord “ate” dat men in het Gothische Onze Vader (vertaling van bisschop Wulfila, 4e eeuw) als “atta” terugvindt:

 

Atta unsar þu in himinam,
weihnai namo þein.
qimai þiudinassus þeins.
wairþai wilja þeins,
swe in himina jah ana airþai.
hlaif unsarana þana sinteinan
gif uns himma daga.
jah aflet uns þatei skulans sijaima,
swaswe jah weis afletam
þaim skulam unsaraim.
jah ni briggais uns
in fraistubnjai,
ak lausei uns af þamma ubilin.
Vader onze gij in (de) hemelen,
geheiligd worde naam uw.
kome koninkrijk uw.
worde wil uw,
zoals in (de) hemel ook op (de) aarde.
brood ons het dagelijkse
geef ons deze dag.
en vergeef ons dat schuldenaars wij zijn,
zoals ook wij vergeven
de schuldenaars onze.
en niet moge gij brengen ons
in verzoeking,
maar verlos ons van het boze.